Ved køb/reservation online bliver der pålagt et reservationsgebyr på 10 kr. pr. billet.
Ved direkte køb i cirkuskassen eller reservation over telefon er der ikke reservationsgebyr.

Kategori Børn u. 3 år Børn, 3-15 år Voksne
A-Loge Gratis, på skødet af voksen 260,- 290,-
Loger med godt udsyn. Logerne er nummererede med 4-8 stole i hver. Der er to rækker stole, hvoraf den forreste række er forbeholdt børnene. Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet.
B-Loge Gratis, på skødet af voksen 210,- 240,-
Loger med mindre godt udsyn. Logerne er nummererede med 9 stole i hver. Der er to rækker stole, hvoraf den forreste række er forbeholdt børnene. Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet
1. Plads Gratis, på skødet af voksen 210,- 240,-
Unummererede stole - Udsyn forfra.
Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet.
2. Plads Gratis, på skødet af voksen 180,- 210,-
Unummererede stole - Udsyn fra siden
Reservationsgebyr 10 kr. pr. billet.